OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ

Szczegółowy Regulamin dostępny jest na stronie aktualnej konferencji.

Link do aktualnego Regulaminu - kliknij tutaj