OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ

Zamek Piastów Śląskich w Brzegu
28-29 października 2016

O Konferencji

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno klinicystów z ośrodków uniwersyteckich, jak i lekarzy reprezentujących jednostki regionalne, terenowe oddziały chirurgii, Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner postanowił powrócić do tradycji organizacji ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych. Pomysłodawcą tego typu spotkań był w latach dziewięćdziesiątych XX wieku ówczesny Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej prof. Krzysztof Bielecki. Ideą tych spotkań było stworzenie forum wymiany poglądów na tematy naukowe, dzielenie się doświadczeniami klinicznymi w praktyce chirurgicznej, a także omawianie problemów środowiska chirurgów polskich.


Wzorując się na tych niezapomnianych i potrzebnych spotkaniach, w październiku 2016 r. w Brzegu, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej.


W trakcie wydarzenia lekarze rozmawiali o wielu aspektach, aktualnej sytuacji polskiego chirurga. Główny nacisk położony został na omówienie kwestii ekonomicznych związanych z finansowaniem oddziałów oraz sprawami socjalno-organizacyjnymi. Część edukacyjna została poświęcona powikłaniom w chirurgii ogólnej oraz praktycznym rozwiązaniom i problemom z zakresu standardów jakości w leczeniu.

Dziękujemy Chirurgom z całej Polski za tak liczny udział w spotkaniu.


Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami w mediach, jakie ukazały się na temat tego wydarzenia.


W mediach o Konferencji:


Radio Opole więcej

TVP Opole więcej

Nowa Trybuna Opolska więcej

Portal brzeg.pl więcej

Radio Park FM więcej

Program 2016

Zapraszamy do zapoznania się z programem Konferencji


POBIERZ PROGRAM


W ramach Konferencji odbyły się 4 sesje plenarne:

  1. Stan chirurgii polskiej: Uwarunkowania ekonomiczne w chirurgii w Polsce.
  2. Szkoleniowa: Standardy jakości w chirurgii ogólnej.
  3. Naukowa: Powikłania w chirurgii ogólnej.
  4. Problemy socjalno-zawodowe chirurgów ogólnych.